Loading...

Informacje organizacyjne

Ważne terminy

Proszę pamiętać o poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Katalogu Wystawców – w ciągu 7 dni po podpisaniu formularzy, wraz z podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi
  • zgłoszenie Współwystawcy – do 21 stycznia 2018r.
  • wniesienie wszystkich należnych opłat – do 21 stycznia 2018r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji – do 21 stycznia 2018r.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m – do 21 stycznia 2018r.
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska – do 21 stycznia 2018r.

Montaż stoisk

Montaż stoisk odbywać się będzie od 20.02.2018r. od godziny 8.00 do 22.00, przy czym elementy wielkogabarytowe tylko do godziny 16.00.
Demontaż stoiska, eksponatów i wyposażenia można będzie rozpocząć dopiero po zakończeniu Warsaw Book Show – 25.02.2018 od godziny 18.00.

Demontaż prosimy zakończyć do godziny 24.00 w dniu 25.02.2018r.

Parking

Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie dysponuje parkingiem na 15 000 samochodów.
Każdy Wystawca otrzyma, w ramach opłaty rejestracyjnej, jeden karnet parkingowy na całość trwania Warsaw Book Show wraz z dniem montażu.

Wykupione karty parkingowe można będzie odebrać w czasie trwania Warsaw Book Show w Biurze Organizatora. Aktywacja karty następuje przy wjeździe na teren obiektu. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe w trakcie trwania Warsaw Book Show, tj. 22-25 lutego 2018r.